Δικηγορικά Γραφεία - Studii Legali - Law Offices

απο το 1955 - dal 1955 - since 1955

***Σ. & Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟY******S. & K. HATZOPOULOS***


Δικηγόροι στον Αρειο Πάγο - Συμβούλιο της Επικρατείας & ΕυρΔΔΑ

Lawyers at the Court of Appeal- Prive Council & EC of HR

Attorneys-at-law b. & s.

Σαλαμίνος 5 & Πολυτεχνείου - 6ος όροφος - Γραφεία 64, 65

5 Salaminos & Polytechneiou str - 6th floor - Off. 64, 65

*Τηλ. Κέντρο Phone (6 εσωτ. γραμμές): 2310-52.13.80 * Telex: 41 06 89 Pask GR * Telefax: 2310-54.36.88

e-mail 3d-email : LawOffices@hatzopoulos.com

e-mail E-mail : khatzop@otenet.gr

546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/THESSALONIKI

ΕΛΛΑΔΑ/HELLAS

----*----

Αυτή η σελίδα έγινε από τον Κωνσταντίνο Σ. Χατζόπουλο (r) Aug 1997 Last Update: 01.11.2005 (c) Page made by Konstantinos S. Hatzopoulos